แจ้งงานประกัน

วิธีแจ้งงานประกันผ่านทางหน้าเว็บ

อันดับแรกเข้า google แล้วค้นหา www.kuerphon.com

จากนั้นเลือกเมนูหัวข้อ”แจ้งงานประกัน”แล้วเลือกประเภทงานที่ต้องการแจ้ง

   

(ประเภทแจ้งงานจะมีอยู่ 5 ประเภท แยกกัน ให้เลือกประเภทที่ต้องการจะแจ้งให้ถูกต้อง)

เมื่อเลือกประเภทงานที่ต้องการแจ้งงานได้แล้ว ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดการแจ้งงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนกด “Submit(ส่ง)”

X
%d bloggers like this: