งานพี่วัลย์/พี่โจ๊ก

●หน้ากรมธรรม์ ประกัน+พรบ+สลักหลัง●

ผู้เอาประกันทะเบียนบริษัทว/ด/ป ที่คุ้มครองไฟล์กรมธรรม์ไฟล์พรบEMSสลักหลัง
ธิติยา ฉะกระโทก4กท2388กทคุ้มภัย28/12/62-63ประกัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟัส 2018 แก๊ส-ทิพย25/12/62-63พรบปั้ม
บริษัท พระราม 4 แอลพีจี จำกัด -ทิพย17/12/62-63พรบปั้ม
บริษัท ตากสินมั่นคงมหาโชค จำกัด180000583ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
บริษัท ตากสินมั่นคงมหาโชค จำกัด180000594ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
บริษัท ตากสินมั่นคงมหาโชค จำกัด180000605ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
บริษัท ตากสินมั่นคงมหาโชค จำกัด180000616ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
บริษัท ตากสินมั่นคงมหาโชค จำกัด180000620ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
หจก.ไทย เอ็นเนอร์จี้โกรท180000480ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
หจก.ไทย เอ็นเนอร์จี้โกรท180000491ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
หจก.ไทย เอ็นเนอร์จี้โกรท180000502ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
หจก.ไทย เอ็นเนอร์จี้โกรท180000513ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
หจก.สรถนัต 180000524ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
หจก.สรถนัต 180000535ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
หจก.สรถนัต 180000546ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
หจก.สรถนัต 180000550ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
หจก.สรถนัต 180000561ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
หจก.สรถนัต 180000572ทิพย01/12/62-63พรบปั้ม
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา84-5891ขกเอมเอสไอจี21/01/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา84-5892ขกเอมเอสไอจี21/01/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธาผต8888ขกเทเวศ13/02/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธาผฉ9915ขกเทเวศ13/02/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธาผฉ9916ขกเทเวศ13/02/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา85-1175ขกเอมเอสไอจี27/01/63-64ประกัน
หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ผฉ9910ขกเทเวศ09/03/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธาผน7694ขกเทเวศ02/03/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธาผฉ9913ขกเทเวศ09/03/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธาผน7695ขกเทเวศ02/03/63-64ประกัน
หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ผก5ขกเทเวศ06/03/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธาหจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา85-0511ขกเอมเอสไอจี29/03/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา84-1174ขกเอมเอสไอจี29/03/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา85-0513ขกเอมเอสไอจี29/03/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา84-3539ขกวิริยะ27/03/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา85-0510ขกวิริยะ29/03/63-64ประกัน
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา84-3538ขกวิริยะ29/03/63-64ประกัน
พัฒนา ศิริพัฒน์ 4กท6100กทคุ้มภัย10/04/63-64ประกัน

●ใบเตือนต่ออายุปี2563●

ชื่อ-นามสกุลบริษัทประกันทะเบียนวันหมดอายุไฟล์ใบเตือนประวัติต่ออายุปี2562ต่ออายุ/ไม่ต่ออายุ
พรบ ปั้ม ตากสินโกบอลจำกัด 190000024ทิพย-22/01/63ใบเตือนเดือน1พรบ ปั้ม
หจก.ส.พัฒนาวิศกรโยธาเอ็มเอสไอจี589121/1/1963
ใบเตือนเดือน1ประกัน
หจก.ส.พัฒนาวิศกรโยธาเอ็มเอสไอจี589221/1/1963
ใบเตือนเดือน1ประกัน
หจก.สพัฒนวิศวกรโยธาคุ้มภัย767519/1/63ใบเตือนเดือน1ประกัน
หจก.สพัฒนวิศวกรโยธาเทเวศผฉ9915ขก13/2/63
ใบเตือนเดือน2ประกัน
หจก.สพัฒนวิศวกรโยธาเทเวศผฉ8888ขก13/2/63ใบเตือนเดือน2ประกัน
หจก.ดิสคัทเวอรี่เทเวศผฉ9916ขก13/2/63ใบเตือนเดือน2ประกัน
X
%d bloggers like this: